O firmě

NEXTLAN s.r.o. je Value Added Distributor řešení pro datové sítě a telekomunikace – kamerové systémy, měřicí přístroje a analyzátory pro optické i metalické datové sítě,  softwarové řešení pro monitoring a správu datových sítí.
NEXTLAN
poskytuje svým partnerům předprodejní  technickou podporu a poradenství při realizaci monitorovacích, datových a telekomunikačních systémů. Filozofií firmy je vytváření dlouhodobých korektních vztahů se zákazníky a poskytování kvalitních produktů a služeb.

 

NEXTLAN Ltd. is a Value Added Distributor of solutions for data networking and telecommunications – camera systems, measuring instruments and analyzers for fiber optic and copper data networks, software solutions for monitoring and management of data networks.
NEXTLAN
provides its partners with pre-sales technical support and expertise to carry out monitoring, data and telecommunications systems. Company philosophy is to create long-term good relations with customers and providing quality products and services.